Περί της μυθολογικής ωραιότητας.Η Ελένη είναι μία προελληνική θεά της βλάστησης η οποία θα μετεξελιχθεί σε θεά της ωραιότητας( για τους  Έλληνες ώρα=φροντίδα). Άρα η μυθολογία φιλοσοφεί κατά αξεπέραστο τρόπο.Η ωραιότητα είναι η εμφάνιση όλων εκείνων των δυνάμεων του κόσμου και της φύσης και  των θεών και των ανθρώπων οι οποίες ως βλάστηση αποκαλύπτουν τους καρπούς του  Είναι και του Όλου. Η Ελληνική σκέψη εννοιοποίησε τη συμπαντική κίνηση κατά απίστευτο τρόπο.
Η Ελένη είναι ωραία διότι έχουν επάνω της βλαστήσει οι δυνάμεις του ηλίου και της γης και η μορφή της έχει μεταφέρει μία γόνιμη συζυγία κοσμικών δυνάμεων(γι αυτό ο Αριστοτέλης τη μορφή τη μετεξέλιξε σε ουσία).Ωραίος είναι ο κόσμος όταν παράγει πνευματικούς ή πολιτισμικούς καρπούς, ο  θεός είναι ωραίος διότι βλασταίνει  καρπούς δύναμης και εξέλιξης (γι αυτό και οι χριστιανοί ωνόμασαν το θεό τους άμπελο αληθινή(=ωραία).
Άρα ο άνθρωπος γνωρίζει το τι του Όλου και η ωραιότητα  έγκειται στη βλάστηση και εμφάνιση και αποκάλυψη όλων των κρυμμένων αλλά γνωσθέντων δυνάμεων και ενεργειών.Η ωραιότητα στηρίζεται στη γνώση.Ωραιότητα είναι η εμφάνιση όσων  γνωρίζω κα μπορώ να πράξω και να εφαρμόσω στον άνθρωπο και στον κόσμο. Ωραίος είναι ο άνθρωπος όταν βλασταίνει και καρποφορεί  όσα γνωρίζει διά της παιδείας και του πολιτισμού, ωραίος ως μορφή είναι ο άνθρωπος όταν οι κοσμικές δυνάμεις  εμφανίζονται αρμονικά επάνω του. Ωραίος είναι ο κόσμος όταν βλασταίνει όλες τις πολιτισμικές και οντολογικές διά της γνώσεως αποκαλυφθείσες δυνάμεις.
Όμως η Ελένη προκάλεσε τον Μεγάλο Πόλεμο(οΣτησίχορος και ο Ευριπίδης είπαν όχι,το είδωλό της ήταν).Η ανυπέρβλητη Ελληνική σοφία αποκαλύπτει ότι η ωραιότητα θέλει μεγάλο αγώνα αλλά Εδώ κατακτάς την εικόνα της, την πραγματική της Φύση μόνον Εκεί.

Βασίλειος Μακρυπούλιας, δρ.φιλοσοφίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

H πρόσφατη ανάρτηση.

Η μέθοδος της φιλοσοφικής αντιστροφής στο Μάρξ.

Οι φιλόσοφοι οφείλουν να είναι πρωτότυποι.Οφείλουν μαζί   με τους ποιητές να μεταφέρουν τα μηνύματα του Είναι και το φωτισμό του Όντο...

Δημοφιλείς αναρτήσεις.