Η συνθήκη του Βουκουρεστίου ως κατοχύρωση της Ελληνικότητας της Μακεδονίας.


Η συνθήκη του Βουκουρεστίου  σταθεροποίησε την πλήρη Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Στο περίφημο έργο  «ο γλωσσικός χάρτης της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδος κατά  την Αρχαιότητα»  ο επιφανής καθηγητής Dosuna  του πανεπιστημίου της Salamanca ρητά αναφέρει ότι «η αρχική κοιτίδα και πατρίδα των Μακεδόνων ήταν η παράκτια περιοχή γύρω από το Θερμαϊκό κόλπο η οποία υδροδοτούνταν από τον Αξιό και τον Αλιάκμονα και περιέκλειε την Πιερία και τη Βοττιαία μεταξύ Θεσσαλίας στο νότο και Παιονίας στο Βορρά». Αυτές ακριβώς οι περιοχές με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου αποδόθηκαν ως Μακεδονία στην Ελλάδα. Οι περιοχές οι οποίες κατακτήθηκαν από το Φίλιππο και τους λοιπούς Μακεδόνες Βασιλείς (χώρες Ιλλυριών και Παιόνων κ.λ.π) αποδόθηκαν με την ίδια συνθήκη ως Σερβία και Βουλγαρία στη Σερβία και τη Βουλγαρία. Οι οποίες επιδόθηκαν σε εκσερβισμό και εκβουλγαρισμό των πληθυσμών χωρίς να έχουν καμμία σχέση (ιστορική ή άλλη) με την Ελληνική και μόνη Μακεδονία.Αυτό το οποίο σιωπάται προσεκτικά είναι το ότι μέσα από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου η Βουλγαρία ως Βουλγαρία συμφώνησε για τα ΕλληνοΒουλγαρικά σύνορα να γκρεμισθούν όλα τα φρούρια και να μη χτισθούν καινούργια, ασφαλίζοντας ειρηνικά Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.Δεν γίνεται πουθενά κουβέντα για περιοχές οι οποίες αφήνουν ιστορικές αμφισβητήσεις. Σαφώς οι Anderson και Hersey αναφέρουν  ότι η Βουλγαρία απέτυχε να λάβει τη Μακεδονία, αυτή που οδηγεί στο Αιγαίο,έλαβε μέρη μιάς Μακεδονίας η οποία ανέκαθεν αποτελούσε απλά τομέα κατάκτησης των Μακεδόνων βασιλέων και τίποτε άλλο.Τα περίφημα τρία κομμάτια δήθεν εις τα οποία χωρίσθηκε η Μακεδονία με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ότι η μία και μόνη Ελληνική Μακεδονία( αυτή η οποία ιδρύθηκε από   Έλληνες Τημενίδες Βασιλείς)  απεδόθη ορθά στη μητέρα Ελλάδα και οι κατακτηθείσες περιοχές ( οι οποίες απλά ιστορικά απετέλεσαν προϊόντα νίκης και κατάκτησης των Μακεδόνων Βασιλέων) δόθηκαν στη Σερβία και τη Βουλγαρία, οι οποίες όχι απλά ΔΕΝ τις είδαν ως Μακεδονία αλλά αμέσως επιδόθηκαν σε εκσερβισμό και εκβουλγαρισμό. Διότι μέσα από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου η πανάρχαια μία και μόνη Ελληνική Μακεδονία η οποία ιδρύθηκε και ανδρώθηκε πολιτιστικά και άλλως από τους Έλληνες Μακεδόνες Βασιλείς δόθηκε ολοκληρωτικά στην Ελλάδα.
Βασίλειος  Μακρυπούλιας δρ φιλοσοφίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

H πρόσφατη ανάρτηση.

Aνακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Ρωσία αναγνώρισε επίσημα την «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» παρά τις πρωτύτερες επιφυλάξεις της Μόσχας για την νομιμότητα της αλ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις.