Άψογη μελέτη για την Άνω Μακεδονία.


https://www.mouseioaianis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=343%20(%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B7)%20http://www.anixneuseis.gr/?p=183175%20(%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7)infognomonpolitics.blogspot.gr/2018/01/blog-post_530.html#myGallery1-picture(6)

H πρόσφατη ανάρτηση.

Η πλατωνική Θεωρία των Ιδεών

Για τον Πλάτωνα υπάρχουν τα διάφορα αντικείμενα, οι διάφορες έννοιες όπως φαίνονται σε μας μέσα από τις αισθήσεις. Αυτό που αντιλα...

Δημοφιλείς αναρτήσεις.