Η Διαλεκτική πορεία του Όντος, Βασιλείου Μακρυπούλια, Δωδώνη 2002.


Το   Έργο πραγματεύεται την διαλεκτικότητα του  Όντος. Όλα στηρίζονται στην κίνηση η  οποία διαφυλάσσεται μέσα από τις πολλές μεταβλητές και παραμέτρους που διαθέτουν οι οντότητες που συναποτελούν τον κόσμο μας. Υπό αυτή την έννοια η γνώση της ανθρώπινης αυτοδιαλεκτικής που μας χαρακτηρίζει μας  οδηγεί στην τελική αυτογνωσία μας.
Η εσωτερική αυτοδιαλεκτική κίνησή μας είναι ο πραγματικός  εαυτός μας. Σε κάθε περίπτωση η Διαλεκτική- σύμφωνα και με τον Οντολογικό Λόγο του Ηρακλείτου - είναι η πεμπτουσία του Όντος και του Ήδη υπάρχοντος. Ο άνθρωπος οφείλει να κατανοήσει και θεωρητικά και πρακτικά όσα μεγέθη αποτελούν τη θέση- αντίθεση- σύνθεση του γύρω κόσμου προκειμένου και να κατανοήσει την κίνηση αλλά κυρίως αυτός ο ίδιος να γίνει  μέρος της πλέον  αληθινής  και οντολογικής κίνησης.

H πρόσφατη ανάρτηση.

Ποιος είναι διαχρονικά ο όφις;

Στο λεξικό ετυμολογίας   του Ευαγγέλου Μαντουλίδη ο όφις ετυμολογείται εκ του ρήματος οράω-ώ, με παλαιά ρίζα οπ ( όπωπα). Τι βλέπει ό...

Δημοφιλείς αναρτήσεις.